Αντικείμενα εμπνευσμένα από τις εκθέσεις μας

Εκτύπωση σε τρισδιάστατο εκτυπωτή του 
Μονόπτερου ναού στο ιερό του Δελφινίου Απόλλωνος στην Μίλητο.